facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ดำเนิรการซ่อมไฟลานวัดโค้กช้าง ตำบลอุทัย โดยได้รับการสนับสนุนรถจาก อบต.คานหาม
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย พร้อมท่านนายก ออกตรวจการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา HDPE. ริมถนน อุทัย-ภาชี
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ดำเนินการซ่อมถนนหมู่ที่ 12
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ดำเนินการซ่อมคอสะพาน บริเวณท้ายตลาด หมู่ที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ซ่อมไหล่ทางหมู่ถนนที่ 13
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559


   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุทัย จัดโครงการประกวดหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559


   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลอุทัย จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อทบทวนจัดทำแผนชุมชนและประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลอุทัย ออกพื้นที่ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจก และโรคข้อเข่าเสื่อม
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุทัย ออกสำรวจบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2559


   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลอุทัย ออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุ ที่โรงพยาบาลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2559


   
   
   
 
เทศบาบตำบลอุทัยร่วมงานปีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
12 สิงหาคม 2558
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
นายกเทศมนตรี และประชาชนร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558


   
   
   
 
งานวันสงการณ์
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2558


   
   
   
 
งานวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558


   
   
   
 
โครงการสัมนาเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557


   
   
   
 
งานวันลอยกระทงปี 2557
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557


   
   
   
 
ศึกษาดูงานค่ายตากสิน จ.จันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย