facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
   
 
ปลาร้าสมุนไพร
ปลาร้าสะอาด หอมสมุนไพร รสเด็ดจัดจ้าน คัดวัตถุดิบอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้านคลองชนะศึก หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


   
 
ขนมกรฃะหรี่ปั๊บ แสนอร่อย
กะหรี่ปั๊บ ใส้แน่น ไม่ผสมสารกันบูด อร่อย ถูกหลักอนามัย


   
 
ไม้กวาดธรรมชาติ
ไม้กวาดดอกหญ้า ด้ามแข็งแรง กวาดพื้นขนไม่หลุดง่าย ใช้งานได้หลายปี เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพคลองชนะศึก หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


   
 
ขนมเปี๊ยะ ฟ้าอุทัย
เป็นขนมเปี๊ยะที่แป้งบาง ใส้แน่น มีความหอม มัน อร่อย ถูกหลักสุขอนามัย เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านชายสิงห์ใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


   
 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรแท้ ไม่ผสมสารเคมีใด ๆ ผลิตภัณฑ์มีหลายชนิด คือ น้ำมันสมุนไพร ยาดมสมุนไพร ประคบสมุนไพร ฯลฯ


   
 
ขนมทองม้วน
บรรจุถุงๆ ละ 5 บาท และ 10 บาท


   
 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สามารถผลิตได้ในชุมชน ราคาถูก และมีคุณสมบัติพิเศษมากมาย ได้แก่ แชมพู และครีมนวดสมุนไพร