facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล
แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง/
   การจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง/
  การจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณและ
 คุญธรรมความโปร่งใสในการทำงาน

การควบคุมภายใน
สถิติการให้บริการ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
แบบวัดความพึงพอใจ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พรบ./ข้อระเบียบ/กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัย

ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร./โทรสาร 035-356-255,035-356-100

e-mail เทศบาลตำบลอุทัย : 5141410@dla.go.thชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด#
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   

 
 

No.7
รายละเอียด

จากสำนักงานเขตหลักสี่ค่ะจะรบกวนให้นำชื่อผู้สูงอายุออกจากระบบให้ค่ะ รบกวนติดต่อกลับ 02-9822091 ต่อ 7426,7427
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ดาริน  kwan040828@gmail.com   110.169.220.193  2020-04-13 11:56:24
   
 

No.6
รายละเอียด

ffyhfnghtyrtedfdnfg
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ธันย์ชนก  klung@tessabanuthai.go.th   116.58.227.56  2020-02-12 10:05:01
   
 

No.5
รายละเอียด

รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษาหรือไม่ครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

นายธานี ธนทัตนันทโชติ  channarak2014@gmail.com   182.232.196.63  2019-11-10 03:30:26
   
 

No.4
รายละเอียด

สวัสดีคะแอดมิน ขอสอบถามตำแหน่งว่างหน่อยคะ ไม่ทราบว่าตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดระดับต้นว่างหรือไม่คะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวปุณยนุช จันทอง    1.0.182.251  2019-10-04 16:03:57
   
 

No.3
รายละเอียด

รบกวนขอหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เผื่อชำระค่าภาษีป้ายทรูมูฟ โดยส่งมาที่ไลน์ ID: pearyka /085-558-5822/02-294-7171 แพร นะคะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

แพร  account@thaiscanthumdee.com   14.207.8.100  2019-07-25 15:59:29
   
 

No.2
รายละเอียด

รูปแบบเว็บดูเรียบร้อย
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

รวีโรจน์  nopaketmail@hotmail.com   1.46.32.91  2019-07-06 21:34:23
   
 

No.1
รายละเอียด

การจัดวางรูปแบบอ่านง่ายข้อมูลสมบูรณ์ค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

กัลยกร กัญจาศรีบุญ  nopaket@yahoo.com   127.0.0.1  2019-07-03 13:21:39