facerbooktessabanuthai

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภาเทศบาล
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
องค์ความรู้(KM)
ผู้ดูแลระบบ
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ปปช
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ร่วมทำ MOU กับ โรงเรียนวัดจำปา และชมรมฟุตบอลวัดจำปา ได้ลงนามร่วมกันจัดทำชมรมฟุตบอลเด็ก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าชมรม
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
โครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
ท่อระบายน้ำอุดตัน
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ กรณีได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563


   
   
   
 
ครัวปันน้ำใจ
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
ทศบาลตำบลอุทัยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 รายและวาตภัย จำนวน 1 ราย
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
ครัวปันน้ำใจ สนับสนุนโดยท่านนายกอรรถพร บุญจิตรากุล
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าตึก หมูที่ 1 ตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563


   
   
   
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุทัย ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามหอพักในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ร่วมงานพิธีมอบของพระราชทาน และเงินช่วยเหลือ จากกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563


   
   
   
 
ตั้งจุดตรวจความมั่นคงตำบลอุทัย ตามมาตราการ พรก. ฉุกเฉิน ห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน เวลา 22:00 น.-04:00 น.
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ดำเนินการแจกหน้ากาก บริเวณ หมู่บ้าน bk 3 และหมู่บ้านวาสนา
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563


   
   
   
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอุทัยดำเนินการจัดงานมอบหน้ากากผ้า และแอลกอฮอร์ ให้แก่ประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย นำโดยท่านนายกและเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสภาพน้ำทิ้งท่วมขังบริเวณ ชุมชนหมู่ที่13 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ดำเนินการถอยวัชพืช หน้าที่ว่าการอำเภออุทัย
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ออกพัฒนา ตัดหญ้าเกาะกลางถนนหน้าตึก
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ออกดำเนินการพัฒนาตัดหญ้าหมู่ 3 ริมคลองสามขวาต่อ
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2559


   
   
   
 
เทศบาลตำบลอุทัย ออกเยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลอุทัย
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2559


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย