หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาล

โครงสร้างองค์กรเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำชุมชนเทศบาล
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน(กทบ)
สภาวัฒนธรรม.
สภาเด็กและเยาวชน

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
การควบคุมภายใน
แผนออกหน่วยเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
รายงานประชุมสภา อบต.
รายงานประชุมประชาคม
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือสถ.พระนครศรีอยุธยา
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้


 
   
   
   
 
ขอประชาสัมพันธ์  
การเปิดรับบริจาคเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้


 
   
   
   
 
ของขวัญปีใหม่ มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย  
ตามที่รัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น“ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน” ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานบริการประชาชน และงานบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา จึงได้คัดเลือกผลงานท


 
   
   
   
 
ประกาศ รับสมัครการประกวดนางนพมาศ แและการประกวดกระทง ประจำปี 2557  
รับสมัครประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง ประจำปี 2557 รับสมัครตั้งแต่วันที่ ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ


 
   
   
   
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุทัย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี วัน ศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น


 
   
   
   
 
รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557  
รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลอุทัย ปี 2557  
ผ่าตัดทำหมันถาวรให้แก่สุนัขและแมว ฟรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศาลาวัดโคกช้าง


 
   
   
   
 
ผู้สูงอายุที่ยืนลงทะเบียนไว้ สามารถดูรายชื่อได้ที่ หัวข้อ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ค่ะ  
งานประชาสัมพันธ์


 
   
   
   
 
แจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ  
แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองบางหลวง เตรียมขนย้ายสิ่งของ


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2 ปี 2556  
ขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2 ปี 2556


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1 ปี 2556  
ขอเชิญประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1 ปี 2556


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2556  
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2556


 
   
   
   
 
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุทัยรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุทัย สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้ง 1 ประจำปี 2556  
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุทัย ชั้น 2


 
   
   
   
 
เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอุทัย ประจำปีการศึกษา 2556  
รับสมัครตั้งบัดนี้ถึงวันที่30เมษายน 2556 สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอุทัยอาคารหลัง


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย